Zápis

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  DO MŠ KE KAŠNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 - PŘIJATÉ DĚTI

 
 
   

2402

 

2403

 

2405

 

2406

 

2407

 

2408

 

2409

 

2410

 

2412

 

2414

 

2415

 

2416

 

2417

 

2420

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MŠ KE KAŠNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 - NEPŘIJATÉ DĚTI

 

2401

2404

2411

2419

2421

Prosím přijďte si v týdnu od 3.6. do 7.6. do mateřské školky vyzvednout rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.

 

 

Termín a doba podání žádostí:      od čtvrtka 2. 5. 2024 do čtvrtka 16. 5. 2024

 

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky (ID: r8xb5f2)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na mskekasne@volny.cz (nelze jen poslat prostý e-mail!!!!!)
  3. poštou
  4. osobní podání v ředitelně MŠ Ke Kašně v pondělí 6.5.2024 od 13:00 do 16:30 hodin

K řádně vyplněné Žádosti o přijetí je nutné doložit kopii rodného listu dítěte.

Trvalý pobyt/zapsané místo pobytu dítěte ředitelka školy ověřuje na OSŠ ÚMČ Praha-Libuš.

- Žádosti je možné stáhnout z webových stránek MŠ - viz. níže, nebo vyzvednout v MŠ v době zápisu.

 

Ke stažení:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ke Kašně