Zápis

Zápis na školní rok 2023/2024 je ukončen.

 

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ NA ŠK.ROK 2023/2024

2302 2318
2303 2319
2304 2320
2305 2321
2306 2324
2307 2326
2308 2328
2309 2329
2310 2330
2313  

 

SEZNAM NEPŘIJATÝCH UCHAZEČŮ NA ŠK.ROK 2023/2024

2301 2317
2311 2322
2312 2323
2314 2325
2315 2327
2316 2331

 

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Termín a doba podání žádostí:      od úterý 2. 5. 2023 do úterý 16. 5. 2023

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky (ID: r8xb5f2)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na mskekasne@volny.cz (nelze jen poslat prostý e-mail!!!!!)
  3. poštou
  4. osobní podání v ředitelně MŠ Ke Kašně ve středu 3.5.2023 od 12:00 do 17:00 hodin

K řádně vyplněné Žádosti o přijetí je nutné doložit kopii rodného listu dítěte.

Trvalý pobyt/zapsané místo pobytu dítěte ředitelka školy ověřuje na OSŠ ÚMČ Praha-Libuš.

- Žádosti je možné stáhnout z webových stránek MŠ - viz. níže, nebo vyzvednout v MŠ v době zápisu.

 

Ke stažení:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ke Kašně

INFORMACE K ZÁPISU 2023 2024