Zápis

 

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 JE UKONČEN

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ NA ŠK.ROK 2022/2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Žádosti je možné stáhnout z webových stránek MŠ - viz. níže, nebo vyzvednout v MŠ v době zápisu.

 

Ke stažení:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ke Kašně

Informace k zápisu