Zápis

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 JE UKONČEN, KAPACITA MŠ JE NAPLNĚNA

 

 

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021:

 - ZÁPIS - VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10.00-11.00 A 15.00-16.30

- ZÁPIS - PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ V ŘEDITELNĚ MŠ

- ZÁPIS – PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ V ŘEDITELNĚ MŠ

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ KE KAŠNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha – Libuš, Písnice jsou přijímány do MŠ Ke Kašně s ohledem na spádovost a následující kritéria, která vyjadřují stupeň priority:


1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

K povinnému předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (školský zákon č. 561/2004Sb.,§ 34a odst. 2 a § 179 odst. 2), i děti, kterým byl povolen odklad školní docházky. Rodič má možnost zvolit i jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání dle §34b – individuální vzdělávání dítěte.

2. Dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 4 let.

3. Děti ve věku 3 let (o pořadí rozhoduje datum narození)

4. Pokud budou přijaty do mateřské školy děti na základě uvedených kritérií, je možno přijmout dítě s jiným místem trvalého pobytu od nejstarších po nejmladší.

 

AKTUÁLNÍ POČET VOLNÝCH MÍST PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 JE

 

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ke Kašně

Informace k zápisu

 

 

Společnou hrou poznáváme krok za krokem svět a život kolem nás