Zápis

Zápis na školní rok 2024/2025 

 

Termín a doba podání žádostí:      od čtvrtka 2. 5. 2024 do čtvrtka 16. 5. 2024

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky (ID: r8xb5f2)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na mskekasne@volny.cz (nelze jen poslat prostý e-mail!!!!!)
  3. poštou
  4. osobní podání v ředitelně MŠ Ke Kašně v pondělí 6.5.2024 od 13:00 do 16:30 hodin

K řádně vyplněné Žádosti o přijetí je nutné doložit kopii rodného listu dítěte.

Trvalý pobyt/zapsané místo pobytu dítěte ředitelka školy ověřuje na OSŠ ÚMČ Praha-Libuš.

- Žádosti je možné stáhnout z webových stránek MŠ - viz. níže, nebo vyzvednout v MŠ v době zápisu.

 

Ke stažení:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ke Kašně