GDPR

V  květnu 2018 začalo platit Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Povinnosti vyplývající z tohoto Nařízení se týkají také škol a školských zařízení.

 

Informace školy o ochraně osobních údajů a jejich zpracování

Oznámení pověřence

Směrnice GDPR