Program

 

Během roku organizujeme některé zajímavé akce. Uvítáme i Vaše náměty, rádi je začleníme do našeho programu.

Akce na školní rok 2018/2019:  průběžně doplňujme ....

Září:

• 11.9. Poznáváme okolí – vycházka Písnicí – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ 

• 11.9. TŘÍDNÍ SCHŮZKA OD 16.30 HOD.

• 14.9. Prevence úrazů – program v MŠ

• 18.9. Poznáváme okolí – Točná (celodenní) – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

• 25.9. Divadlo Krab – pohádka „Tučňákův výlet“ - program v MŠ

 

Říjen:

• 1.10. Divadlo Koloběžka – pohádka „Medvědí“ - program v MŠ

• 2.10. Poznáváme okolí – Kunratický les (celodenní) – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

• 9.10. Divadlo Korunní – Kocourek Modroočko (celodenní) – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

• 15.10. Lesy Praha – Do lesa za stromy – program v MŠ

• 16.10. Poznáváme okolí – Milíčovský les a zookoutek (celodenní)– AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

• 18.10. Zdravý zoubek – preventivní program – program v MŠ

• 23.10. Hasiči Modřany (celodenní) – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

• 30.10. Podzimní prázdniny

• Říjnové Dny zdraví

 

Listopad:

• 6.11. Poznáváme okolí - Dopravní hřiště Šeberov – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

• 13.11. Podskalská celnice - Jak ploul strejda František - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

• 19.11. Divadlo M.Kopecký – O statečném koníčkovi – program v MŠ

• 20.11. Knihovna Krč – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

• 27.11. Prevence kouření a závislostí – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

 

Prosinec:

• 2.12. Rozsvěcení vánočního stromu v Písnici

• 4.12. Agentura Katka a Gábina – Vánoce – program v MŠ

• 5.12. návštěva Mikuláše, Čerta a Anděla v MŠ - Mikulášská nadílka v MŠ

• 11.12. Vánoční tvoření ve třídě Slůňat

• 17.12. Vánoční besídka s vystoupením v 1.třídě od 15.30 hodin

• 18.12. Vánoční besídka s vystoupením ve 2.třídě od 15.30 hod

 

Leden:

• 8.1. Lesy Praha – Povídání se zvířátky - program v MŠ

• 15.1. Tajemství našeho těla – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

• 22.1. Agentura Katka a Gábina - Karneval - program v MŠ

• 29.1. Bezpečnostní průprava dětí - program v MŠ

 

Únor:

• 5.2. Cirkus Adonis – program v MŠ

• 12.2. jarní prázdniny

• 19.2. Proxima Sociale Primární prevence - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

• 26.2. Proxima Sociale Primární prevence - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

 

Březen:

• 5.3. Divadlo Koloběžka – Na návštěvě v Broučkově – program v MŠ

• 11.3. První pomoc pro předškoláky – program v MŠ

• 12.3. Proxima Sociale Primární prevence – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

• 19.3. Proxima Sociale Primární prevence – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

• 26.3. Proxima Sociale Primární prevence – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

 

Duben:

• 2.4. Návštěva ZŠ RVJ L.Coňka – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

• 9.4. Návštěva porodnice Krč – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

15.4. Divadlo U Hasičů - Pohádka o neposedné pomlázce

• 16.4. Návštěva ZŠ Meteorologická – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

• 23.4. Poznáváme okolí – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

• 24.4. informativní schůzka ŠVP Harrachov od 16.30 hod.

25.4. jarní brigáda na školní zahradě

29.4. Žilo bylo jedno město - ekologický program v 1.třídě

• 30.4. Poznáváme okolí – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

 

 

Květen:

• 2.,3. a 6.5 ZÁPIS - VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

• 7.5. Výlet do Prahy – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

• 13.5. Besídka ke Dni matek v 1.třídě od 15.30 hod.

• 13. a 14.5. ZÁPIS – PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ 

• 21.5. Výlet do Prahy – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

• 26.5.- 31.5. Škola v přírodě Harrachov

 

Červen:

• 3.6. Točná - celodenní výlet 1.třídy

• 11.6. Inka Rybářová – hudební pořad – program v MŠ

• 4. - 7.6. ZÁPIS – ZVEŘEJNĚNÍ A VÝDEJ ROZHODNUTÍ

• 18.6. celodenní výlet – Farmapark Soběhrdy

• 19.6. Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

• 24.6. Rozlučka s předškoláky - odpoledne strávené i s rodiči od 15.30 hod.

 

Denní režim:

6.30 - 8.45  – spontánní činnosti, volné hry, ranní cvičení   
8.45 - 9.15  – hygiena, svačina
9.15 - 10.00  – řízené činnosti
10.00 - 12.00  – pobyt venku
12.00 - 13.00  – hygiena, oběd
13.00 - 14.30  – odpočinek
14.30 - 15.00  – pohybová chvilka, svačina
15.00 - 17.00  – odpolední zájmové činnosti, volné hry, pobyt venku v závislosti na povětrnostních podmínkách

Uvedené časy jsou pouze orientační, denní řád je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny podmínek či aktuálně změněné potřeby dětí.

Roční školní vzdělávací plán:

Tématické okruhy pro jednotlivá roční období

Podzim

BUĎME KAMARÁDI


PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ              - Co přináší podzim

                                           - Za zvířátky do lesa

                                           - Co ze mne dělá člověka
 

Zima

ZIMNÍ DOBRODRUŽSTVÍ          - Těšíme se na Vánoce

                                           - Čas zimních radovánek

                                           - Masopustní hry

                                           - Těšíme se do školy

 

Jaro

JARO TUKÁ NA VRÁTKA            - Voláme tě, sluníčko

                                           - Zajíčkova koleda

                                           - Držte si klobouky, jedeme z kopce

                                           - Maminky mají svátek                
                                 

Léto

MILÉ LÉTO,COS NÁM PŘINESLO - Všechny děti slaví svátek

                                           - Cestování, to nás baví

                                           - Ahoj prázdniny

 

Během školní roku jsou zařazovány i další témata, která vyplývají z aktuálních situací.

Společnou hrou poznáváme krok za krokem svět a život kolem nás