Program

 

Během roku organizujeme některé zajímavé akce. Uvítáme i Vaše náměty, rádi je začleníme do našeho programu.

Akce na školní rok 2023/2024:  ... průběžně doplňujme ....

 

Září:

Říjen:

 Listopad:

Prosinec:

Leden:

Únor:

Březen:

Duben:

Květen:

Červen:

 

 

 

 

 

 

Denní režim:

6.30 - 8.45  – spontánní činnosti, volné hry, ranní cvičení   
8.45 - 9.15  – hygiena, svačina
9.15 - 10.00  – řízené činnosti
10.00 - 12.00  – pobyt venku
12.00 - 13.00  – hygiena, oběd
13.00 - 14.00 - 14.30  – odpočinek
14.30 - 15.00  – pohybová chvilka, svačina
15.00 - 17.00  – odpolední zájmové činnosti, volné hry, pobyt venku v závislosti na povětrnostních podmínkách

Uvedené časy jsou pouze orientační, denní řád je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny podmínek či aktuálně změněné potřeby dětí.

Roční školní vzdělávací plán:

Tématické okruhy pro jednotlivá roční období

Podzim

BUĎME KAMARÁDI


PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ              - Co přináší podzim

                                           - Za zvířátky do lesa

                                           - Co ze mne dělá člověka
 

Zima

ZIMNÍ DOBRODRUŽSTVÍ          - Těšíme se na Vánoce

                                           - Čas zimních radovánek

                                           - Masopustní hry

                                           - Těšíme se do školy

 

Jaro

JARO TUKÁ NA VRÁTKA            - Voláme tě, sluníčko

                                           - Zajíčkova koleda

                                           - Držte si klobouky, jedeme z kopce

                                           - Maminky mají svátek                
                                 

Léto

MILÉ LÉTO,COS NÁM PŘINESLO - Všechny děti slaví svátek

                                           - Cestování, to nás baví

                                           - Ahoj prázdniny

 

Během školní roku jsou zařazovány i další témata, která vyplývají z aktuálních situací.