Aktuality

09.06.2022 • V SEKCI ZÁPIS NAJDETE VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí si, prosím, vyzvedněte od 10.6 do 17.6. ve třídě Želviček.
Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude ve středu 22.6. od 16.00 hodin.

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ:

Krásné prázdniny!

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22

Školní rok 2021/2022 v MŠ Ke Kašně bude zahájen ve středu 1.září 2021

•Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. a pátek 29.října 2021 – provoz v MŠ může být omezen.
•Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. MŠ Ke Kašně bude pravděpodobně v této době uzavřena. Provoz v MŠ bude od pondělí 3. ledna 2022
•Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4.února 2022 – provoz v MŠ může být omezen.
•Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny od 7. do 13. března 2022 – provoz v MŠ může být omezen.
•Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022 – provoz MŠ může být omezen
•Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022 - MŠ bude otevřena podle schváleného prázdninového provozu.
Nový školní rok 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Na základě vyhlášky č.43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, § 3 odst.1 Vás upozorňuji na možnost, že v době letních prázdnin mohou být mateřské školy v naší MČ uzavřeny, a to od 1.7.2022 do 31.8.2023. O provozu či uzavření MŠ rozhodne Rada MČ. Informaci o této skutečnosti dostanete nejpozději do 30.4.2022.

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

CO BUDE VAŠE DÍTĚ POTŘEBOVAT DO MŠ?
Podrobné informace naleznete zde

ŠKOLNÉ NA ŠKOL.ROK 2021/2022

Od 1.9.2021 do 31.8.2022 je výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Ke Kašně stanovena částkou 850,- Kč. Cena vychází z celkových neinvestičních výdajů za rok 2020.