Kroužky

 

.... PŘIPRAVUJEME ....

 

Hra na flétnu -  STŘEDA odpoledne - zahajujeme 4.10.

Pro děti od 4,5 let

HUDEBNÍ KROUŽEK - Hra na sopránovou zobcovou flétnu - lektorka Petra Šebková

Hra na flétnu u dětí rozvíjí hudební, rytmické a harmonické cítění, má velký význam z hlediska upevňování správného dýchání. Děti získávají základy pro další hudební rozvoj. Výuka probíhá hravou a zábavnou formou pod vedením zkušeného a milého lektora.

Cena za pololetí: ........ Kč
Do této ceny nejsou zahrnuty náklady na pořízení flétny.

Pro více informací: Petra Šebková, 777 133 213


 

 

Hudebně pohybová výchova - PONDĚLÍ 15.30 - 16.00, 16.00 - 16.30 hod. - zahajujeme 2.10.

Pro děti od 3 let

POHYBOVÁ VÝCHOVA  - Tančíme pro radost - lektorka Tereza Koutná
Děti se naučí: lepší koordinaci pohybů, vnímat hudbu, správnému držení těla, jednoduché choreografie vhodné pro tuto věkovou skupinu, taneční hry, prostorovému cítění, poznají nové druhy tanců, zažijí spoustu zábavy se svými kamarády.
Výuka probíhá hravou a zábavnou formou pod vedením zkušeného a milého lektora.

Cena za pololetí: 1 000,- Kč 

Platba na účet 1985718002/5500

Pro více informací:  Tereza Koutná, mobil 775 795 946
 
Co děti potřebují: pohodlné oblečení vhodné na cvičení, dobré boty.

 

 

Dětská angličtina - STŘEDA dopoledne - zahajujeme ve středu 4.10.

Naše motto: „ Angličtina je úžasný nástroj, který propojuje celý svět, umožněte svému dítěti být součástí tohoto světa.“

Za dětmi do MŠ docházíme dopoledne i odpoledne, 1 nebo 2 x týdně, podle přání a možností rodičů a školky. Ze zkušenosti víme, že je pro děti důležité, učit se v prostředí jim známé a důvěrné. Pro děti tohoto věku je ideální setkávat se s angličtinou dvakrát týdně. Vyučovací hodina by neměla přesáhnout půl hodiny, vzhledem k rychlé unavitelnosti a ztrátě pozornosti. Ve školce, na hlavní nástěnce je umístěn plakát, který Vás informuje, co v daný měsíc probíráme.
Výuka v kroužku Aj je vedena hravou formou v návaznosti na moderní techniku NLP – Neuro – lingvistické programování. Hodiny probíhají formou vizuálních, auditivních a prožitkových her, při čemž jsou u dítěte oslovovány všechny smysly oči, uši, hmat, vůně a chuť. Díky cílenému lingvistickému propojování všech smyslů si děti angličtinu, lépe zapamatují, rozvíjí a prakticky ji používají.
Využíváme písniček, básniček, pohádek, omalovánek, obrázkových karet a her na
zautomatizování některých anglických vazeb.
Výukový materiál Student´s book, obsahuje jednotlivé lekce, v kterých jsou slovíčka a psané texty, které jsou určeny jen pro dospělé. Děti budou pracovat pouze s obrázky.
Důležitou roli mají v příručce omalovánky, které prozatím nepíšícím dětem plní funkci záznamníku a připomínají jim to, co se už naučily. Slovo přitom vždy několikrát opakuji. Cílem není vybarvená kresba, která je jen vedlejším produktem, ale mnohonásobné opakování příslušného výrazu. Proto je třeba vybarvovat obrázky v období, kdy se o tématu mluví, nebo kdy se znovu procvičuje. Jen tak může mít význam pro asociační vazby.
Hlavním cílem kurzu je komunikace v angličtině s využitím širokého spektra
zábavných a současně vzdělávacích aktivit, které vycházejí z každodenního života ase kterými se Vaše dítě může snadno ztotožnit. Probudit schopnost myslet v cizím jazyce bez vnitřního překladu. Klademe velký důraz na pochvalu i za malé pokroky.
Dobrá nebo špatná zkušenost s předškolní angličtinou ovlivní vztah dítěte k pozdějšímu skutečnému studiu tohoto jazyka.
Naším dlouhodobým cílem je v dětech vzbudit zvědavost a zájem o jazyk a vytvořit si k němu kladný vztah.
Věříme, že budete s našimi kurzy spokojeni, že se Vaše děti budou na výuku těšit a budou chtít s námi pokračovat i nadále.

PODMÍNKY KURZU

Výuka v 1. pololetí začíná v říjnu a končí na konci ledna. 2. pololetí začíná v únoru a končí na konci května a bývá zakončena vystoupením, kde děti prezentují rodičům svou celoroční práci.
Vyučovací hodina bude 1x týdně a délka vyučovacího bloku je 30 minut.


PLATBA ZA KURZ
2 000,- Kč za pololetí (případně 3 900,- Kč za školní rok) - 2741690001/5500, přihláška online: www.detska-anglictina.cz

V ceně kurzu je zahrnuta doprava do a ze MŠ, nájem, příručka Student's book, laminátové obrázkové karty, materiály k výuce, certifikát o absolvování kurzu a drobné odměny po dobu školního roku.
Rádi Vám poradíme na tel.: +420 603 783 864 nebo emailu info@detska-anglictina.cz
www.detska-anglictina.cz