Aktuality

17.10.2020 • Z důvodu nemoci další paní učitelky budou děti opět na odpoledne spojené v 1.třídě. Prosím všechny, kdo mohou, aby své děti brali po obědě domů. Moc nám to pomůže udržet provoz MŠ. Děkuji.

15.10.2020 • Sdělení rodičům základních a mateřských škol na území městské části Praha - Libuš

Sdělení MČ Praha - Libuš

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ:

Říjen:

20. a 22.10. Poznáváme okolí - Šeberov – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ

Listopad:

3. a 5.11. Podskalská celnice – Jak ploul stejda František – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ
10. a 12.11. Hasičská stanice Modřany + Park Kamýk – AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ
13.11. Logopedické vyšetření Dr.Kopicová - přesunuto na jaro 2021
16.11. Ekocentrum Koniklec – Duchové z popelnic – program v MŠ – Želvičky
19.11. Ekocentrum Koniklec – Duchové z popelnic – program v MŠ – Slůňata
24.11. Knihovna Krč - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ
26.11.Vánoční dílna - Slůňata
29.11. Rozsvěcení vánočního stromu v Písnici
30.11. Agentura Katka a Gábina – Vánoce v MŠ – program v MŠ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21

Školní rok 2020/2021 v MŠ Ke Kašně bude zahájen v úterý 1.září 2020

•Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020 – provoz v MŠ může být omezen.
•Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. MŠ Ke Kašně bude pravděpodobně v této době uzavřena. Provoz v MŠ bude od pondělí 4. ledna 2021
•Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021 – provoz v MŠ může být omezen.
•Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny od 22. února do 28. února 2021 – provoz v MŠ může být omezen.
•Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 – provoz MŠ může být omezen
•Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna 2021 - MŠ bude otevřena podle schváleného prázdninového provozu.
Nový školní rok 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Na základě vyhlášky č.43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, § 3 odst.1 Vás upozorňuji na možnost, že v době letních prázdnin mohou být mateřské školy v naší MČ uzavřeny, a to od 1.7.2021 do 31.8.2021. O provozu či uzavření MŠ rozhodne Rada MČ. Informaci o této skutečnosti dostanete nejpozději do 30.4.2021.

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

CO BUDE VAŠE DÍTĚ POTŘEBOVAT DO MŠ?
Podrobné informace naleznete zde

ŠKOLNÉ NA ŠKOL.ROK 2020/21

Od 1.9.2020 do 31.8.2021 je výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Ke Kašně stanovena částkou 770,- Kč. Cena vychází z celkových neinvestičních výdajů za rok 2019.