Aktuality

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 5.3.OD 16.30 VE II.TŘÍDĚ

V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN (17.-21.2.) NEBUDOU PROBÍHAT ZÁJMOVÉ KROUŽKY - TYTO LEKCE NEJSOU ZAPOČÍTÁNY DO CELKOVÉHO POČTU.

Máme nahlášený výskyt vší - prosím, důkladně prohlédněte svým dětem vlasy!

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ:

Únor:
• 25.2. Proxima Sociale - primární prevence - program v MŠ - Slůňata

Březen:
• 2.3. Divadlo Koloběžka - program v MŠ
• 3.3. Proxima Sociale - primární prevence - program v MŠ - Slůňata
5.3. Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
• 9.3. Z vlnky ke klubíčku - edukativní program v MŠ - Želvičky
• 10.3. Proxima Sociale - primární prevence - program v MŠ - Slůňata
• 17.3. Proxima Sociale - primární prevence - program v MŠ - Slůňata
• 24.3. Proxima Sociale - primární prevence - program v MŠ - Slůňata
• 30.3. Ekocentrum Koniklec - Zahrada se probouzí - program v MŠ - Želvičky
• 31.3. Ekocentrum Koniklec - Mravenčí stezkou - program v MŠ - Slůňata


NOVÉ FOTOGRAFIE JSOU KE SHLÉDNUTÍ:

http://kekasne.rajce.idnes.cz/

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Školní rok 2019/2020 v MŠ Ke Kašně bude zahájen v pondělí 2. září 2019

•Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. a středu 30. října 2019 – provoz v MŠ může být omezen.
•Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. MŠ Ke Kašně bude pravděpodobně v této době uzavřena. Provoz v MŠ bude od pondělí 6. ledna 2020
•Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2019 – provoz v MŠ může být omezen.
•Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny od 17. února do 23. února 2020 – provoz v MŠ může být omezen.
•Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020 – provoz MŠ může být omezen
•Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2020- MŠ bude otevřena podle schváleného prázdninového provozu.
Nový školní rok začne v úterý 1. září 2020.

Na základě vyhlášky č.43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, § 3 odst.1 Vás upozorňuji na možnost, že v době letních prázdnin mohou být mateřské školy v naší MČ uzavřeny, a to od 1.7.2020 do 31.8.2020. O provozu či uzavření MŠ rozhodne Rada MČ. Informaci o této skutečnosti dostanete nejpozději do 30.4.2020.

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

CO BUDE VAŠE DÍTĚ POTŘEBOVAT DO MŠ?
Podrobné informace naleznete zde

ŠKOLNÉ NA ŠKOL.ROK 2019/2020

Od 1.9.2019 do 31.8.2020 je výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Ke Kašně stanovena částkou 770,- Kč. Cena vychází z celkových neinvestičních výdajů za rok 2018.

Společnou hrou poznáváme krok za krokem svět a život kolem nás