Aktuality

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 18.1.

Ve středu 18.1. vybrané děti ze třídy Slůňat vystoupí na vítání občánků na úřadě MČ Praha Libuš. Vystoupení budou dvě - ve 14.00 a v 15.00 hodin. Jména dětí budou upřesněna v úterý 17.1. Prosíme Vás o vhodné slušné oblečení. Děkujeme.

NOVÉ FOTOGRAFIE JSOU KE SHLÉDNUTÍ:

http://kekasne.rajce.idnes.cz/

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ

Leden:
10.1. návštěva dětí ze 2.třídy v ZŠ RVJ L.Coňka - AKCE PŘEDŠKOLÁKŮ - přesunuto na jarní termín - 28.3.

17.1. Lesy Praha – Povídání se zvířátky – program v MŠ

24.1. Proxima Sociale - Jak se mít dobře - Slůňata - program v MŠ

31.1. Proxima Sociale - Šikana - Slůňata - program v MŠ

Únor:
7.2. Proxima Sociale - Vztahy k ostatním - Slůňata - program v MŠ

14.2. Cirkus Adónis – program v MŠ

21.2. Proxima Sociale - Léky - Slůňata - program v MŠ

23.2. Agentura Katka a Gábina – Karneval – program v MŠ

28.2. Proxima Sociale - Hygiena - Slůňata - program v MŠ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

Školní rok 2016/2017 v MŠ Ke Kašně bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2016 .

•Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016 – provoz v MŠ bude omezen.
•Vánoční prázdniny budou zahájeny ve pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. MŠ Ke Kašně bude v této době uzavřena. Provoz v MŠ bude od úterý 3. ledna 2017
•Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017 – provoz v MŠ bude omezen.
•Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny od 13. března do 19. března 2017 – provoz v MŠ bude omezen.
•Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017 - provoz v MŠ bude omezen.
•Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července do pátku 1. září 2017. Nový školní rok začne v pondělí 4. září 2017.

Na základě vyhlášky č.43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, § 3 odst.1 Vás upozorňuji na možnost, že v době letních prázdnin mohou být, jako každoročně, mateřské školy v naší MČ uzavřeny, a to od 1.7.2017 do 31.8.2017. O provozu či uzavření MŠ rozhodne Rada MČ. Informaci o této skutečnosti dostanete do 30.4.2017.

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

CO BUDE VAŠE DÍTĚ POTŘEBOVAT DO MŠ?
Podrobné informace naleznete zde

ŠKOLNÉ NA ŠKOL.ROK 2016/2017

Od 1.9.2016 do 31.8.2017 je výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Ke Kašně stanovena částkou 1 000,- Kč. Cena vychází z celkových neinvestičních výdajů za rok 2015.

Společnou hrou poznáváme krok za krokem svět a život kolem nás